Tổng hợp báo chí về "Ngày hội trẻ em khuyết tật lần 7 - 2019" MerPerle Resorts & Hotels in Nha Trang & Ho Chi Minh city

Khách sạn tại Vietnam
Chọn khách sạn
-
Tải xuống...
0/9

Tổng hợp báo chí về “Ngày hội trẻ em khuyết tật lần 7 – 2019”

1-Doanh nghiệp thương hiệu

https://doanhnghiepvathuonghieu.vn/ngay-hoi-tre-em-khuyet-tat-lan-thu-bay-2019.html

2- HTV

http://www.htv.com.vn/ngay-hoi-hon-tam-thap-sang-nhung-uoc-mo

3- Bảo vệ Pháp Luật

https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/gan-600-tre-khuyet-tat-tham-du-ngay-hoi-tre-em-khuyet-tat-2019-70695.html

4- THiếu niên Tiền Phong

http://thieunien.vn/tin-tuc/ngay-hoi-tre-em-khuyet-tat-nam-2019-duoc-to-chuc-dung-dip-quoc-te-thieu-nhi-1-6

5 –VTV9

https://vtv.vn/vtv9/soi-noi-ngay-hoi-cua-tre-em-khuyet-tat-khanh-hoa-20190601093408312.htm

6- Việt Nam MỚi

https://vietnammoi.vn/gan-600-em-khuyet-tat-vui-choi-het-minh-trong-ngay-hoi-tre-em-khuyet-tat-lan-tai-nha-trang-20190531231417036.htm

7-  Truyền hình Thông Tấn

https://www.youtube.com/watch?v=8wohmXDUZpI

8-  Truyền hình Du lịch

http://truyenhinhdulich.vn/tin-tuc/gan-600-tre-em-khuyet-tat-tham-gia-ngay-hoi-hon-tam-thap-sang-nhung-uoc-mo-6257.html

9- Truyền hình Tuổi Trẻ

https://tv.tuoitre.vn/gan-600-van-dong-vien-tranh-tai-tai-ngay-hoi-tre-em-khuyet-tat-2019-66964.htm

10- Báo Dân Sinh

http://baodansinh.vn/gan-600-tre-em-khuyet-tat-den-dao-hon-tam-du-ngay-hoi-tre-em-khuyet-tat-d98610.html

11- Báo Tin Tức

https://baotintuc.vn/xa-hoi/gan-600-tre-em-khuyet-tat-tham-gia-ngay-hoi-hon-tam-thap-sang-nhung-uoc-mo-20190531144205455.htm

12- Báo Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/dau-co-vua-thi-ve-chay-tiep-suc-tren-dao-hon-tam-20190531175936385.htm

13- Doanh Nghiệp và Thương Hiệu

https://doanhnghiepvathuonghieu.vn/ngay-hoi-tre-em-khuyet-tat-lan-6-2018-hon-tam-%E2%80%93-diem-tua-cua-nhung-vang-trang-khuyet-29775.html

14- Báo Văn Hóa

http://www.baovanhoa.vn/gia-%C4%91inh/artmid/424/articleid/7718/kh225nh-h242a-ng224y-h%E1%BB%99i-tr%E1%BA%BB-em-khuy%E1%BA%BFt-t%E1%BA%ADt-l%E1%BA%A7n-th%E1%BB%A9-6

15- Báo Khánh Hòa

https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201905/niem-vui-cho-nhung-vang-trang-khuyet-8116679/

16- Báo Đại Đoàn Kết

http://daidoanket.vn/xa-hoi/hon-tam-noi-hoi-tu-nhung-vang-trang-khuyet-lan-thu-7-tintuc438223

17- Báo Nông Nghiệp

https://nongnghiep.vn/ngay-hoi-tre-em-khuyet-tat-lan-7-2019-post242216.html?fbclid=IwAR3HDuzFrRJ9qoEbPTJ4FEV7uXVZShfFO2OPnxj3sXP-YtrBgFt-xBa0f9k

18- Báo Khánh Hòa

https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201905/ngay-hoi-tre-em-khuyet-tat-tai-hon-tam-8116563/?fbclid=IwAR0oQFX_KsMA6SNSc-OnLt7BfQulRR7GfpzFkhmTVh7b0URyimCIFr1WL8Q

19- Cổng thông tin Chính Phủ

http://vnews.gov.vn/ngay-hoi-hon-tam-thap-sang-nhung-uoc-mo

20- TRuyền hình VOV

http://vovdulich.vn/video/ban-tin-van-hoa-du-lich-11h30-ngay-01-06-2019-rsqgega7-2968.html

 

21- Tạp chí Du lịch TP>HCM

https://tcdulichtphcm.vn/cong-ty-cp-hon-tam-bien-nha-trang-xac-lap-ky-luc-chuong-trinh-vui-choi-giai-tri-tren-dao-2017-co-so-luong-tre-em-khuyet-tat-tham-gia-dong-nhat/?fbclid=IwAR0ZOfn0cWcnNEV160mBg9UMxzKPIX3i1bfL4OnmCARO80HySammLZ551vI

22- Hòa NHập

https://hoanhap.vn/bai-viet/dao-hon-tam-nhan-ky-luc-gia-ve-so-tre-em-khuyet-tat-den-vui-choi-dong-nhat-30586?fbclid=IwAR1yY9P-7OFEksZLrDAcONc7gTfu6tUK8ONip4_YoJiZJ9YI8cj0oGD0MvE

23- Hòa NHập

https://hoanhap.vn/bai-viet/gan-600-tre-khuyet-tat-vui-ngay-quoc-te-thieu-nhi-tren-dao-30492?fbclid=IwAR3FO-yh7Unmd5xP6cVjQnQ0ZZp-yZu2xzOSL1sQRXFwMk3UQp-dW6OklfM

24- Diễn Đàn Doanh Nghiệp

http://enternews.vn/gan-600-tre-khuyet-tat-cua-ca-nuoc-se-duoc-thap-sang-uoc-mo-tai-hon-tam-150595.html?fbclid=IwAR18ZokJXP12lW4yGJYznEgq5gjyCzhNGpZcHXy9p9mGEKacd-xRwiBID-s

25- Báo Mới

https://baomoi.com/hon-tam-noi-hoi-tu-nhung-vang-trang-khuyet-lan-thu-7/c/30907471.epi

26- Báo Hải Dương

http://www.baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-315-110381

27- Tỉnh ủy Khánh Hòa

http://tinhuykhanhhoa.vn/tin-chi-tiet/id/4265/Niem-vui-cho-nhung–vang-trang-khuyet-

28- Khánh Hòa TV

http://www.khanhhoa.tv/hon-tam-noi-hoi-tu-nhung-vang-trang-khuyet-lan-thu-7/

 

29- Tiếng Nói Việt Nam

https://vov.vn/xa-hoi/gan-600-tre-em-khuyet-tat-tha-bong-bong-uoc-mo-tren-vinh-nha-trang-916230.vov#ref-https://l.facebook.com/

30- Tiền Phong

https://www.tienphong.vn/xa-hoi/gan-600-tre-em-khuyet-tat-duoc-tha-bong-bay-mo-uoc-1423366.tpo

31-

https://www.tin247.com/gan_600_tre_em_khuyet_tat_duoc_tha_bong_bay_mo_uoc-1-25864473.html

32- Báo Công Thương

https://congthuong.vn/gan-600-tre-em-khuyet-tat-tham-du-ngay-hoi-hon-tam-thap-sang-nhung-uoc-mo-120531.html

 

32- KTV  (Clip)

http://ktv.org.vn/tin-tong-hop/giao-duc/ngay-hoi-tre-em-khuyet-tat-lan-thu-7-nam-2019/

33- Báo Nhân Dân

http://www.nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/40404902-chap-canh-cho-nhung-uoc-mo.html

34- Thương HIệu và Công Luận

https://thuonghieucongluan.com.vn/ngay-hoi-tre-em-khuyet-tat-2019-long-nhan-ai-cha-p-ca-nh-uo-c-mo-a76296.html

35_ Lao Đ ộng

https://dulich.laodong.vn/tin-tuc/gan-600-hoc-sinh-khuyet-tat-the-hien-minh-o-khu-du-lich-hon-tam-736928.html

36 Ng ư ời Kh ánH h òa

http://www.nguoikhanhhoa.vn/khanh-hoa-gan-600-tre-em-khuyet-tat-duoc-tha-bong-bay-mo-uoc/

37- Ng ư ời L àm B áo

https://baomoi.com/noi-toa-sang-tam-long-nhan-ai/c/30955404.epi

38- Gi ác Ng ộ

https://giacngo.vn/phatgiaotuoitre/doisongquanhta/2019/06/03/7BF4C9/